دکتر سلمان فرهودی

جراح و دندان پزشک

 دکتر سلمان فرهودی

می توان گفت یکی از دلیل های اصلی نامرتب بودن دندان‌ دائمی هر انسانی را میتوان بر اساس نژاد، جنس، ژنتیک و اندازه فک و کشیدن زود هنگام دندان شیری در نامرتب شدن دندان‌های دایمی دانست.
برای اینکه در فک فضای کافی برای رشد و قرار گرفتن دندان‌های دایمی وجود داشته باشد باید از دندان‌های شیری در زمان کودکی به خوبی مراقبت شود .

نامرتب بودن دندان‌ دائمی

حفظ و نگهداری دندان‌های شیری کودکان بسیار نکته مهمی است این باور غلط که خانواده‌ها که دندان‌های شیری را بی‌فایده می‌دانند و با کوچک‌ترین درد و ناراحتی اقدام به کشیدن آن میکنند بسیار اشتباه است .
اگر دندان‌ شیری درد داشت باید به دندانپزشک مراجعه شود و در صورتی که لازم به کشیدن باشد توسط دندانپزشک دندان کشیده شود فضا نگه‌دار تهیه شود تا جای خالی دندان دایمی حفظ شود .
برخی این باور را دارند که زبان زدن باعث کجی دندان می‌شود این یک باور غلط است، برآیند نیرو‌ها در هنگام رویش دندان به گونه‌ای است که دندان به سمت فضای خالی که وجود دارد حرکت می‌کند چنانچه فضای نگهدار مشخصی برای دندانی که می‌خواهد درآید نداشته باشیم دندان دائمی حتما کج رشد می کند .

زبان زدن باعث کجی دندان

درمان نامرتبی دندان های دائمی

ارتودنسی یکی از روش های درمان دندان‌های کج در افراد با دندان کج می باشد می باشد .
از درمان ارتودنسی را می توان از سن ۹تا۱۰ سالگی برای دختران و ۱۰تا ۱۲ سالگی برای پسران جهت مرتب کردن دندان ها استفاده کرد .
و در حال حاضر برای انجام ارتودنسی محدودیت سنی وجود ندارد و افراد در سنین بالا هم می‌توانند ارتودنسی را انجام دهند
دندان‌پزشک در مرحله اول برای افرادی که برجستگی لب به علت دندان‌های جلو آمده دارند، ارتودنسی را پیشنهاد می کنند چنانچه تشخیص دهد که با ارتودنسی اصلاح نمی‌شود آنگاه جراحی فک پیشنهاد می گردد .